CAGAK - Lembaran Budaya Padang Ekspres - Balai_Adat
Laga-Laga

Balai Adat

Penulis :    

Sasudah Sumbayang Isya, di barando rumah Gadang Niek Reno, rami urang ado Datuak Simarajo jo Datuak Bungsu  sarato cucu-cucu Niek Reno Fathir, Manar, Aisyah, Lingga, Puti, Mirza, Raisyah sarato anak-anak mudo jo urang gadih-gadih di dalam kaum Niek Reno. Ruponyo Datuak-Datuak tu sadang bacarito ka urang-urang mudo tu tantangan Balai Adat.  Datuak Simarajo mangecekan bahaso:

“Urang laki-laki Minangkabau nan lah malewati  maso iduiknyo  di Rumah Gadang, di Surau   jo di Galanggang sarato  Rantau.

Mako sasudah tu ado maso urang laki-laki Minangkabau nan lah mampunyoi pangalaman jo kamatangan untuak manarimo warih nan dijaweknyo dari mamaknyo untuak mamangku jabatan Urang Ampek Jinih : Pangulu, Manti, Malin atau  Dubalang. Nan fungsinyo mamimpin kaumnyo. Tampek kagiatannyo di pusekan di Balai Adat”. “Jadi Balai adat tu tampek Datuak-Datuak jo parangkatnyo basidang yo Tuak”. Fathir batanyo ka Datuak Simarajo.
“Iyo balai Adat tu tampek duduak basidang Datuak-Datuak untuak mambincang jo mamusyawarahkan untuak mandapekkan kato mufakaik tantangan parsoalan salingka kaumnyo. Parsoalan tu disalasaikan sacaro bajanjang naik batanggo turun. Mulai dari Rumah Gadang jo Tungganai, sudah tu sacaro bakampuang sataruihnyo sacaro banagari. Sado parsoalan tu disalasaikan jo musyawarah mufakaik nan intinyo bana jo caro pandekatan silaturrahim. Dalam mamangan adatnyo dikatokan:

“Duduak Surang Basampik-sampik Duduak basamo balapang-lapang
Kok tagang bajelo-jelo, kok kandua badantiang-dantiang
Indak ado kusuik nan indak kasalasai
Kusuik bulu paruah juo nan kamanyalasaikannyo”.

Jadi.  Ujang-ujang jo aciek-aciek  baitu warih nan di jawek dari niniek moyang awak caro urang Minangkabau manyalasaikan parsoalan nyo baik di dalam Rumah Gadang, di kaum, di kampuang sarato di nagari”. Datuak Bungsu manjalehkan mamangan adat dalam mancaliek parsoalan di dalam kaum, di dalam kampuang jo di nagari.

“Mamangan adat nan Datuak kecekan tadi kami iyo alun faham aratinyo lai, nampak dek kami ado nan batulak balakang mah”. Aisyah jo Mirzah maminta Datuak-Datuak tu manjalehkan arati dari mamangan adat tu.

“Iyo tu mah, Datuak dapek mamahaminyo iyo agak payah untuak Ujang-ujang jo Aciak-aciak mamahaminyo dek karano bahasonyo manganduang kiasan jo amsal. Datuak akan jalehkan sacaro pendek sajonyo. Nan partamo adolah caro manduduakkan parsoalan, kalau surang awak sajo tantu sampik duniako, tapi kalau basamo akan lapang. Nan kaduo dalam mamutuihkan atau mancari kasapakatan apobilo musyawarahnyo basitagang sajo indak amuah salasai parsoalan tu, tapi  kalau jo hati nan dingin sarato sajuak tantu capek didapek kato mufakaik. Kalau lai baitu mako indak ado parsoalan  nan indak kasalasai.
 
Manyalasaikan parsoalan awak adolah awak sandiri, indak urang lain jo maangok kalua badan do. Aratinyo bana kalau lai dipakai ajaran adat awak tu mako dunia ko akan damai, aman santosa Amin”. Datuak Bungsu jo Datuak Simarajo manydahi  caritonyo dek karano hari lah laruik malam.

“Tarimo kasih mak Datuak, sangaik banyak pangatahuan nan diagiah kan ka kami nan mudo-mudo ko. Harapan kami urang-urang mudo ko iyo diajakan nilai-nilai adat sacaro jaleh jo bana. Jadi kami indak binguang dek inyo. Sabab kini banyak bana nan dikecekan dek urang mulai dari sajarah, nilai-nilai adat nan kalamak deknyo surang sajo,  indak jaleh rujukannyo nan sahiah”.

RPJMD Sumbar 2016-2021 Nyanyian Seniman dalam Jangka Menengah

Penulis : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun dan merumuskan rencana pembangunan jangka menenga

Puncaknya Sebuah Pohon Gunjing

Penulis : Sepagi itu, tak seperti biasanya,Warni tampak tergesa-gesa mengasah sebuah pisau di rusuk rumahnya.
Kampus

Sikap Adalah Kunci Sukses

Penulis : Gezal Sabri

Berawal dari mengevaluasi succes story dari berbagai macam orang, ternyata yang dilihat adalah si

Cagak Utama

Tertambat Mikrokosmos

Penulis : Beni Setia

Pada lakon “Dewa Ruci” Bima, Werkudara, menjalani petualang

Langkan

Latih Anak Berpuasa Sejak Dini

Penulis :

"Siapa yang mau berpuasa tahun ini?” kata Risma pada tiga anak-anaknya. Pertanyaan itu

Carito Minang Kini

Musajik Wisata?

Penulis : Ilham Yusardi

Jimbrehe lah taheran heran sajo baa kok rami bana urang di simpang antaro Katibsleman ka Densaleh

Cagak Utama

Naskah "Syair Taloe Tarandam 1890"

Penulis : Pramono

Sebuah Catatan Pribumi Tentang Bencana Banjir

Sakali aia gadang, sakali